TK Arbetsmiljö

TK arbetsmiljö är en samverkansgrupp i Swetic där vi främjar god arbetsmiljö för kontrollverksamheten inom våra ackrediteringsområden TK Lyft, TK Tryck, TK Provning, TK Personcertifiering och TK Systemcertifiering.

Genom samverkan med SWEDAC, Arbetsmiljöverket, MSB, Kemikalieinspektionen och andra organisationer tillvaratar vi de ackrediterade kontrollorganens intresse.

Vi verkar för samstämmighet mellan de olika kontrollorganen i tillämpningen av gällande regelverk, både inom ackrediterade standarder och för egna medarbetare samt för främjande av informationsspridning och utveckling av arbetsmiljöfrågor.

Inför arbete i slutna utrymmen

Kiwa Sweden AB

Stefan Brunnberg

Sammankallande