TK Tryck

TK Tryck är en samverkansgrupp inom Swetic där vi samarbetar för att skapa ett högt tekniskt engagemang inom det tryckbärande ackrediteringsområdet för besiktning, internationellt som nationellt. Vår uppgift är att tyda samt tolka våra nationella regelverk, främst från Arbetsmiljöverket.

Vi arbetar för att bevaka tryckkärlsområdets olika frågor för att alltid ge våra kunder ett högklassig utförande i en ackrediterad besiktning som värnar om deras säkerhet, egendom samt miljö. TK Tryck har två undergrupper.

Swetic Cistern

Undergruppen Swetic Cistern bidades 2012. Syftet med är att behandla frågor angående tolkningar kring MSBFS 2011:8 och tillhörande frågeställningar.

Swetic Plast

Undergruppen Swetic Plast bildades 2013. Syftet med är att behandla frågor angående komposit material och tillhörande frågeställningar.

Frågor och Svar

Kiwa Sweden AB

Hans Grönberg

Sammankallande