Nyheter

Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav på certifiering av pannoperatörer inte höjer säkerheten utan i stället är en kostnadsbörda på miljarder för företagen. Vidare framhävs vikten av att se över företagens regelbörda för att underlätta ytterligare. Till viss del är vi […]

Läs mer om Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv
2018.09.28

Färdas i ljusetshastighet – utan risker

– Normalt sett jobbar vi med kontroller och certifiering av tryckkärl inom exempelvis pappersbruk och kraftverk där tryckförhållandena rör sig inom betydligt mindre intervall. ESS däremot har extremt breda spektrum med tryck på upp till 3000-4000 bar, i ett par inre höljen upp till 1 miljon bar, och med temperaturer som snabbt kan skifta från […]

Läs mer om Färdas i ljusetshastighet – utan risker