Nyheter

2023.09.05

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu inom både snusliknande produkter och kontaktmaterial varför utökning av kontrollfrekvens är en förutsättning för att tillse säkra produkter på marknaden och hantera eventuella risker för människors hälsa och miljön.  Vi väljer emellertid att lyfta några […]

Läs mer om Remissvar till Livsmedelsverket
2023.03.31

Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri

Läs gärna mer om våra resonemang i artikeln, där vår ordförande Jörgen Backersgård och styrelseledamot Anna Broekman Roslund medverkar, här.

Läs mer om Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri
2022.09.07

Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning

EU-förordningar uppdateras regelbundet och det var dags för uppdatering av kraven för EU-ekologisk produktion där den tidigare förordningen fastställdes 2007. Vid årsskiftet 21/22 trädde den nya förordningen i kraft vilket möjliggör för fler produkter att bli ekologiska. — För konsumenter innebär det att det går att hitta fler typer av produkter som ekologiska, exempelvis salt […]

Läs mer om Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning
2021.11.26

Så säkrar Swetics medlemmar livsmedelsbranschen

Närodlat, KRAV-märkt, EU-ekologiskt och Fairtrade – i våra varukorgar finns det en mängd olika märkningar på livsmedel. Men vad innebär de och vem säkerställer att de krav som ställs för att få använda en märkning efterlevs? Standarder som inte syns – men avgör För att få leverera sina varor till butiker som tillhör de stora […]

Läs mer om Så säkrar Swetics medlemmar livsmedelsbranschen
2021.04.23

Släpp in ackrediterade organ i kommunernas livsmedelskontroll

KvalitetsMagasinet har intervjuat Jörgen Backersgård, ordförande i SWETIC, läs hela artikeln här: Länk till artikeln i Kvalitets Magasinet

Läs mer om Släpp in ackrediterade organ i kommunernas livsmedelskontroll
2021.04.22

Låt kontrollföretag förstärka kommuners livsmedelstillsyn

Den kommunala livsmedelstillsynen kan bli mer effektiv och likvärdig över hela landet om ackrediterade kontrollföretag tillåts att stötta kommuner med resursbrist. Det menar Jörgen Backersgård, ordförande för SWETIC, som nu efterlyser en statlig utredning. Sedan flera år har det funnits problematiska skillnader i hur den offentliga livsmedelskontrollen bedrivs runt om i landet. Trots många försök […]

Läs mer om Låt kontrollföretag förstärka kommuners livsmedelstillsyn
2018.11.14

Lyckat seminarium om BRC Global Food Saftety!

Seminariet hölls vid två tillfällen, den 12 nov i Stockholm och den 13 nov i Malmö. John gick igenom förändringar i kraven, kort om betydelsen av livsmedelssäkerhetskultur samt övervakning av produktionsmiljön. Företag på den svenska marknaden från hela Sverige deltog i seminariet och på plats fanns även flera representanter från certifieringsorganen som certifierar mot BRC […]

Läs mer om Lyckat seminarium om BRC Global Food Saftety!