Nyheter

2020.10.30

Intervju med Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen – en del av SWETIC

Tord Fornander är ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) och styrelseledamot i Besiktningskommittén som Transportstyrelsen bildade i år. Utöver det är han även vice vd, produktionschef och tekniskt ansvarig på Opus Bilprovning AB. Han bor en villa i Karlskoga med sin sambo och har två söner på 17 och 21 år. Tord har ett stort intresse för […]

Läs mer om Intervju med Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen – en del av SWETIC
2018.02.28

Pressmeddelande: Snart blir Sverige sämst i Europa på att kontrollera bilars utsläpp

Fordonsbesiktningsbranschen är en del av Swetic, som är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering av fordon. Fordonsbesiktarna reagerar starkt på Transportstyrelsens nya regler. – Miljökontrollerna är redan idag otillräckliga. Transportstyrelsen och regeringen har haft möjlighet att förbättra dem, men nu går myndigheten istället fram med förslag som kraftigt motarbetar Sveriges […]

Läs mer om Pressmeddelande: Snart blir Sverige sämst i Europa på att kontrollera bilars utsläpp
2017.12.11

Låt inte de smutisga bilarna slippa undan!

Här kan du läsa hela artikeln som Tord Fornander tillsammans med IVL och Gröna Bilister skriver i Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/opinion/lat-inte-de-smutsiga-bilarna-slippa-undan-6887416

Läs mer om Låt inte de smutisga bilarna slippa undan!
2017.10.12

Eftersatt besiktningspolitik hotar trafiksäkerhet och miljö

Swetic är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering av fordon. I rapporten skriver Swetic att en förutsättning för att nå de transportpolitiska målen om minskad miljöpåverkan och färre dödsolyckor är en flexibel och modern fordonsbesiktning. – Idag är miljökontrollerna otillräckliga och för att bilar ska bibehålla en acceptabel miljöprestanda krävs […]

Läs mer om Eftersatt besiktningspolitik hotar trafiksäkerhet och miljö
2017.09.12

Tillväxtföretag får EU-finansierad utbildning

Företagsakademin för tillväxt ger tillväxtföretag med 0-49 anställda möjlighet att kompetensutveckla sin personal utan att bekosta det själva. Företagen betalar endast en startavgift för att delta i projektet och får då en utbildning per anställd finansierad av Europeiska Socialfonden. Tre av fyra jobb skapas i mindre företag och 99,4 % av alla företag i Sverige […]

Läs mer om Tillväxtföretag får EU-finansierad utbildning
2016.12.08

Besiktningsbranschen välkomnar regeringens besked om bilbesiktningen

Förra hösten föreslog Transportstyrelsen i en utredning att bilar ska besiktigas mer sällan, ett förslag som mötte stark kritik från flertalet trafiksäkerhets- och miljöorganisationer. Vi välkomnar regeringens beslut. Dagens besked visar att regeringen menar allvar med sina trafiksäkerhetsambitioner, säger Tord Fornander, ordförande för Swetic, branschorganisationen för svenska bilbesiktningsföretag. Tidigare i år gjorde riksdagen ett tillkännagivande […]

Läs mer om Besiktningsbranschen välkomnar regeringens besked om bilbesiktningen
2016.11.01

Bilbesiktningsbranschen föreslår stärkt konsumentskydd

Varje år genomförs drygt tre och en halv miljon kontrollbesiktningar av personbilar i Sverige. Bilbesiktningen har stor betydelse för att den enskilda bilägaren ska ha koll på sin bil och veta att man kör säkert, men också för att värna trafiksäkerheten och minska miljö- och klimatpåverkan från vägtrafiken. I en rapport som släpps idag beskriver […]

Läs mer om Bilbesiktningsbranschen föreslår stärkt konsumentskydd
2016.10.06

SWETICs broschyr

Hör av dig till oss om du vill använda dig av vår informationsbroschyr. För beställning kontakta kansliet kansliet@swetic.org Du kan även ladda ner broschyren ”För att vi ska känna oss trygga”.        

Läs mer om SWETICs broschyr
2016.09.22

Industridagen 2016

I år blir det nästan ett dygn effektiva timmar med fokus på lokal och global framgång. Är du engagerad i Sveriges samhällsutveckling? Näringsliv, beslutsfattare eller utbildning – varmt välkommen till Industridagen – Clarion Malmö Live den 17-18 oktober. Läs hela programmet för Industridagen 2016.

Läs mer om Industridagen 2016
2016.08.30

Kampanjen Certifiering & Kvalitetssäkring

Det är en crossmediekampanj bestående av en tematidning som går med Dagens Industris riksupplaga vecka 39 samt en digital kampanjsajt, Företagsverksamhet.    Håll ögonen öppna!

Läs mer om Kampanjen Certifiering & Kvalitetssäkring
2016.08.15

EA:s vägledning för tillämpningen av ISO/IEC 17020 vid periodisk kontroll av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet

European co-operation for Accreditation (EA) har nyligen publicerat en uppdaterad version av vägledningsdokumentet EA-5/02. Dokumentet ger vägledning om tillämpningen av ISO/IEC 17020 inom området periodisk besiktning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet. Syftet med dokumentet är bl.a. att underlätta en harmoniserad tillämpning vid bedömningar av kontrollbesiktning som utförs av ackrediteringsorgan inomDokumentet är framtaget av EA […]

Läs mer om EA:s vägledning för tillämpningen av ISO/IEC 17020 vid periodisk kontroll av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet
2016.06.28

Krönika: Volvo CE engagerar sig inom Teknikcollege

Personligen har jag under min tid på Volvo engagerat mig i olika typer av skolfrågor och jag tror att många fler barn och ungdomar skulle välja att utbilda sig inom teknik om de bara fick reda på mer om vad det innebär och vilka spännande jobb det kan leda till. Jag sitter även med i […]

Läs mer om Krönika: Volvo CE engagerar sig inom Teknikcollege