TK Hållbarhet

TK Hållbarhet är en samarbetsgrupp inom Swetic där vi samlar frågor kopplade till hållbarhet inom våra medlemsföretags verksamhetsområden. Hållbarhet är ett vitt begrepp och målsättningen med kommittén är att identifiera aktuella frågor och proaktivt arbeta för att stärka branschens gemensamma hållbarhetsperspektiv. Kommittén är drivande i organisationens påverkansarbete inom hållbarhet vilket bland annat inkluderar arbetet med CSRD.