TK Provning

TK Provning arbetar med att utforma och harmonisera tolkningsregler som gäller direktiv, föreskrifter och regler från våra myndigheter. Målsättningen är att få en likvärdig bedömning oavsett var laboratoriet ligger samt krav som säkerställer att laboratorierna konkurrerar på samma villkor inom övriga EU-länder. TK Provning täcker in alla typer av provnings- och kalibreringsverksamhet som baseras på ISO/IEC 17025.

Produktprovning
Produktprovning kan användas för att styrka uppfyllelse av t.ex. LVD, EMC och R&TTE direktivet. Provningsrapporten ingår som en del i tillverkarens eller importörens tekniska fil.

Behöver du dokument så som leverantörsbedömningar kontaktar du kansliet.


Strålskyddsutbildningar från TK Provning

Strålskyddet är viktigt inom radiografering. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har därför utfärdat föreskrifter inom området som säger att alla laboratorier ska knyta till sig en strålskyddsexpert samt utbilda all sin personal som arbetar med radiografering. I föreskrifterna står vad utbildningen ska innehålla, hur lång den ska vara samt att den ska innehålla ett kunskapsprov. Det finns idag ett etablerat samarbete mellan de svenska provningslaboratorierna inom Swetic för att upprätthålla detta. Vi har dessutom en gemensam strålskyddsexpert, Christer Hjalmarsson, som förutom att vi kan konsultera honom i strålskyddsfrågor även håller kurser för hela branschen.

Innan provningsingenjörer inom ett provningslaboratorium får börja arbeta med röntgen ska man ha genomgått en grundutbildning i strålskydd som är 2 dagar.

Efter 5 år ska man genomgå en repetitionsutbildning som är 1 dag. Denna ska också innehålla ett kunskapstest.

SSM föreskriver även om arbetsledare. Branschen tolkar detta som att varje lokalkontor ska ha en utbildad arbetsledare. Arbetsledaren ska ha genomgått arbetsledarutbildning som är 1 dag. Denna läggs alltid i samband med repetitionsutbildningen så att de som är, eller vill bli arbetsledare kan stanna kvar och gå 2 dagar istället för en. De som är arbetsledare ska alltså gå repetitionsutbildningen var 5 år samt arbetsledartillägget, dvs. 2 dagars utbildning var 5:e år.

Se kalendarium för nästa utbildning >>

Dekra Industrial AB

Jens Nyberg

Sammankallande