TK Livsmedel

Den tekniska kommittén för Livsmedel fungerar som ett forum för att hantera aktuella och framtida frågor kring internationella och nationella livsmedelssäkerhetsstandarder. Kommitén diskuterar och tolkar dessa standarder, omvärldsbevakar livsmedelsområdet och svarar på aktuella remisser.

TK Livsmedel verkar bland annat för: 

  • Att främja vikten av tredjepartscertifiering inom livsmedelsbranschen, vilket inkluderar allt från primärproduktion till certifierade ledningssystem och processer
  • Att engagera medlemmar och certifierade aktörer på marknaden i branschgemensamma frågor
  • Att säkerställa att det finns ett nationellt samordningsforum för alla certifieringsorganisationer som är ackrediterade under standarder inom livsmedelsområdet (t.ex. BRCGS, IFS, FSSC 22000, IP Livsmedel, EU-ekologiskt, KRAV m.m.), och som bidrar till utvecklingen av dessa standarder
  • Att tillhandahålla specifik information för svenska ackrediterade certifieringsorgan angående särskilda krav från andra livsmedelsstandarder
  • Att arbeta för ökad kompetens och attraktivitet inom branschen, särskilt bland unga
  • Att inkludera alla certifieringsorgan som arbetar med livsmedelssäkerhet

Dessa insatser bidrar till en högre standard och säkerhet inom livsmedelsbranschen, och främjar en kontinuerlig utveckling av säkerhetsstandarder och tillämpning.

HS Certifiering

Anna Broekman

Ledamot