2024.06.09

Fira Världsackrediteringsdagen 2024 med oss!

Idag är det Världsackrediteringsdagen, ett globalt initiativ för att lyfta fram hur ackreditering skapar trygghet i vår vardag. Årets tema, ”Ackreditering: Stärka morgondagen och forma framtiden”, fokuserar på hur ackreditering påverkar vårt samhälle i en tid när digitalisering, ny teknik och hållbarhetsutmaningar fortsätter förändra vår värld.

I mer än 100 länder runt om i världen uppmärksammas denna dag som 2008 initierades av de två internationella organisationerna för ackreditering; International Accreditation Forum (IAF) och International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

Ackreditering innebär att ett företag eller en organisation får ett opartiskt och internationellt accepterat godkännande av att ha kompetens, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, besiktning, kontroll eller certifiering. Swetics medlemmar är alla ackrediterade av myndigheten Swedac. Ackreditering bidrar till att skapa trygghet i vårt samhälle med kompetens och kvalitet. 

För mer information om hur ackreditering kan stödja årets tema: World Accreditation Day 2024 – IAF