2024.06.20

Framtiden kräver samarbete över gränser och branscher

Ambitiösa direktiv som EU:s Gröna Giv och CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, räcker inte på egen hand, utan företag måste också få stöttning till värdefulla insikter om sina hållbarhetsåtgärder och andra relaterade processer skriver Jörgen Backersgård, Ordförande Swetic i Certifiering & Kvalitetssäkring tillsammans med Dagens industri idag. Swetic är branschorganisationen inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering i Sverige.

EU:s Gröna Giv och och CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive är exempel på hur ambitiösa direktiv kan forma framtiden för företag och samhällen. Men dessa ansträngningar räcker inte på egen hand. Transparens, granskning och validering av hållbarhetsåtgärder blir avgörande för att säkerställa att de inte bara är effektiva utan också trovärdiga. 

Det är viktigt att inte begränsa möjligheterna för validering till enbart finansiella revisionsföretag. Det kommer att innebära resursbrist och hindra företag att få möjligheten till värdefulla insikter om sina hållbarhetsåtgärder och andra relaterade processer. I denna kontext spelar TIC-branschen, som står för Testing, Inspection and Certification, en avgörande roll. Swetics ackrediterade organisationer, experter och standardiserade processer står redo att upprätthålla kvalitet och oberoende i granskningen av hållbarhetsåtgärder.

Framtiden kräver samarbete över gränser och branscher. Målet är en framtid där hållbarhet är en integrerad del av hur vi driver och utvecklar våra företag och samhällen.

Läs ledartexten här >>

Jörgen Backersgård
Ordförande, Swetic

Jörgen Backersgård
Ordförande, Swetic