Samverkansmöte TK Livsmedel

Den tekniska kommittén för Livsmedel har ett digitalt samverkansmöte. Kontakta kansliet för mer information och möteslänk.

Nov 19