BMG TRADA Certifiering AB

Adress: Fjordvägen 45
Postnummer: 436 50
Stad: Hovås
https://bmgtradacert.se

Företaget erbjuder certifieringstjänster med en betoning på kundorientering, expertis och engagemang. Effektiv kommunikation prioriteras för att säkerställa att kunder erhåller relevant assistans och information.

Revisorer inom företaget fokuserar på att identifiera fördelar med standardkrav för att förbättra effektivitet och lönsamhet hos företag och organisationer i olika storlekar och sektorer, utan att agera som konsulter.

Sedan grundandet 1994 i Göteborg har företaget expanderat och etablerat närvaro på flera platser i Sverige. Ackreditering från Swedac möjliggör certifiering inom områden som kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Samarbetet med TÜV Rheinland har breddat erbjudandet till att även omfatta certifieringar inom specialområden som svetsning, IT-säkerhet och medicinteknik.

I augusti 2019 integrerades företaget i TÜV Rheinland Group, vilket utökade dess kapaciteter och nätverk ytterligare. Genom ett partnerskap med Preferred by Natur tillhandahålls även certifieringstjänster inom skog och träprodukter, ett område utanför företagets direkta ackreditering.