CSM NDT Certification AB

Adress: Artilleriplan 4
Postnummer: 691 50
Stad: Karlskoga
http://csmndt.se

NDT Certification Sweden grundades 1995 som ett initiativ från Jernkontoret och har sedan dess opererat som en ideell förening. Till dags dato har organisationen utfärdat över 4000 OFP-certifikat. Personalen inom utbildning och certifiering vid CSM NDT besitter en lång erfarenhet inom området OFP.

Med bakgrund i arbete hos kontrollföretag och inom tillverkningsindustrin har teamet en djupgående förståelse för OFP, vilket har bidragit till en omfattande kunskapsbas och bred erfarenhet. Denna expertis och erfarenhet tas tillvara i utbildningsprogrammen och är värderad av kursdeltagarna.

Teamets arbete har täckt ett brett spektrum av provning inom olika material och tillverkningsprocesser, inklusive gjutgods, smidda material, svetsning, HIP-processer, kompositmaterial, och metall-limning. Erfarenheten sträcker sig över flera industriområden såsom gjuterier, kärnkraftsindustrin, tillverkning av tryckkärl, oljeplattformar, flyg- och rymdindustrin, varvsindustrin och raffinaderier.

Alla ansvariga för examination och certifiering av OFP-metoder hos organisationen är certifierade till Level 3 inom de metoder de hanterar, däribland MT (Magnetisk partikelprovning), PT (Penetrantprovning), RT (Röntgenprovning), UT (Ultraljudsprovning), VT (Visuell provning) och ET (Eddy Current Testing).