AAA Certification

Adress: Göteborgsvägen 16h
Postnummer: 441 32
Stad: Alingsås
http://www.a3cert.com/

AAA Certification, även kallat A3CERT är ett privatägt Aktiebolag. Det finns också ett dotterbolag i Norge – A3CERT Sertifisering AS. Ägare är Evert Larsson med familj. Det finns inga andra ägarintressen som t ex konsultföretag, branschförening eller någon annan konstellation som kan gynnas genom direkt eller indirekt ägarskap. A3CERT finansieras helt genom de intäkter som genereras av certifieringsverksamheten.

Företaget kallar sig för ”det kompletta certifieringsorganet” och har mångårig erfarenhet av arbete av att ut att utveckla företag genom ledningssystemet, leverera ISO certifieringstjänster till företag och ackrediteringsuppdrag och ackrediteringsutveckling nationellt och internationellt.