SMP Svensk Maskinprovning

Adress: Sundsvägen 8
Postnummer: 230 53
Stad: Alnarp
https://www.svenskmaskinprovning.se Lediga jobb

SMP Svensk Maskinprovning utför miljökontroller, CE-märkning av maskiner och produktionslinjer, produktcertifiering i egna provningslaboratorier samt besiktigar alla typer av entreprenadmaskiner, lyftanordningar, portar, hissar och tryckkärl. Deras oberoende och opartiskhet utgör garant för att deras tjänster lever upp till högt ställda krav på självständighet och integritet och är därmed fria från all yttre otillbörlig påverkan.