2024.04.10

Erfarenhetsdokument – Besiktning av portar

Besiktning av portar: Bedömning av brister vid Återkommande- (ÅB), Första- (FB) och Revisionsbesiktning.

Senast reviderad 20230209, 5 revideringar.