2024.04.10

Erfarenhetsdokument – Tivolianordningar

Erfarenhetsdokumentdokumentet är de ackrediterade kontrollorganen inom området tivolianordningars gemensamma tolkning av RPSFS 2012:15, FAP 513-1. Dokumentet syftar till att redovisa en gemensam bedömningsgrund som därmed utgör en viktig del i förutsättningarna för så kallad likabedömning på marknaden.

Antagen 20120510, 0 revideringar.