2024.04.10

Erfarenhetsdokument – Portar och lastbryggor

Erfarenhetsdokumentdokumentet är de ackrediterade kontrollorganen inom objektområdena för portar och lastbryggors gemensamma tolkning av BFS 2011:12* för portar resp. AFS 2003:6* för lastbryggor. Dokumentet syftar till att redovisa en gemensam bedömningsgrund som därmed utgör en viktig del i förutsättningarna för så kallad likabedömning på marknaden.

Antagen 20150121, 0 revideringar.