Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.04.05

Uppförandekod

För Teknikföretagens Branschgrupper AB (TE BRG) är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar. Konkurrensrättens syfte är att stimulera fri konkurrens vilket har Teknikföretagens Branschgruppers fulla stöd. Teknikföretagens Branschgrupper har därför i januari 2015 antagit följande […]

2024.04.05

Stadgar

Antagna vid Swetics årsmöte 1997-10-15

2024.04.05

Medlemsansökan

Ifylld ansökan skickas via post eller digitalt till kansliet.

2024.03.26

Personuppgiftspolicy

Swetic värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina […]