2022.12.20

Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här:

Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det är fortfarande oklart vilken höjning som kommer 2023 vilket är oroväckande om det blir en markant höjning. Det är oklart hur stora höjningar som kommer innan den fastställda nivån är uppnådd och om höjningarna kommer att pågå fram till 2026. Detta skulle kunna leda till oroväckande avgiftsnivåer för de ackrediterade bolagen. Styrelsen i Swetic kommer att träffa Swedacs ledning i början av 2023 för att ha en fortsatt dialog om detta.

Vi har under det senaste året generellt haft en tätare dialog med SWEDAC, där vi också diskuterat andra för branschen viktiga frågor som kompetensförsörjning, tekniska bedömningar på distans och hur digitaliseringen i allmänhet kan påverka och förändra både SWEDACs och de ackrediterade företagens verksamhet. Dessa ämnen kommer också att diskuteras i ett kommande möte tidigt 2023.