Kalender

AG5 Livsmedelssäkerhet möte 2 sept

SWETIC AG5 Livsmedelssäkerhet  sammanträder den 2 sept kl 10.00-11.30. Sammankallande skickar kallelse till samtliga i gruppen.

2 september 2022

Tid 10.00-11.30

TK Provning möte 19 okt

TK Provnings nästa sammanträde äger rum den 19 oktober 2022 via Teams eller i Göteborg. Sammankallande Jens Nyberg skickar ut

19 oktober 2022

Plats Teams eller i Göteborg

TK Lyft möte 1-2 nov

TK Lyfts nästa möte äger rum den 1-2 november.

1 - 2 november 2022