2024.05.14

FOS 2010-11: Närvarodetektering i portar

Fråga: Krävs det alltid närvarodetektering utöver klämskyddslist* till portar (till exempel fotocellskydd)?

Svar: Vid besiktning krävs en så kallad skyddsnivå enligt SS EN 12453.

Nya portar:

  • Impulsstyrda portar i miljöer där ”vem som helst” kan manövrera porten (tabell 1, användare typ 3) ska alltid vara utrustade med både klämskyddslist och fotocellskydd.
  • Impulsstyrda portar i miljöer där instruerad personal manövrerar porten men porterns rörelse inte kan hållas under uppsikt (tabell 1, användare typ 2) ska alltid vara utrustade med både klämskyddslist och fotocellskydd.
  • Impulsstyrda portar i miljöer där bara instruerad personal har tillträde eller där portens rörelse hålls under uppsikt fodrar inget ytterligare klämskydd utöver listen.

Gamla/befintliga portar:

  • Inga retroaktiva krav gäller vid besiktning. Användningen hanteras inom det så kallade användar- och brukarkravet. Undantag för de fall där användningen ändrats. Till exempel när en äldre industrimiljö byggs om till ett så kallat industrihotell dit ”allmänheten har tillträde”. Ett inhägnat område har blivit tillgängligt även för dem som inte är instruerade. I det senare fallet ska skyddsnivån graderas upp så att både klämlist och annan närvarodetektering ordnas. När användningen ändrats krävs revisionsbesiktning

Senast reviderad 20170828, 1 revidering.