2024.06.24

FOS 2010-12: Lyftbord med fasta stannplan

Fråga: Är det tillåtet att installera ett lyftbord för transport mellan fasta stannplan avsett för transport av gods och personer samt enbart gods.

Svar: Ja, i industriell miljö och yrkesmässig användning av instruerad personal. Lyftbord som betjänar upp till två fasta stannplan får enligt SS-EN 1570-1:2011+A1 under vissa förutsättningar användas för transport av gods och medföljande operatör. Deklaration om överensstämmelse skall ange detta. Användningsområdet skall framgå av bruksanvisningen. Alternativet är att tillverkaren av lyftbordet sätter det på marknaden och deklarera som ”Lyftbord”. En installatör kompletterar med utrustning för att användas mellan fasta stannplan. I det fallet skall anordningen deklareras av installatören och användningsområdet anges i bruksanvisningen. Om anordningen faller under definitionen av hiss i Boverkets föreskrift gäller besiktningskraven i BFS 2011:12 med ändringar.

Antagen 20190425, 2 revideringar.