2024.06.24

FOS 2014-25: Kontroll av bärande uphängningsorgan till hissar

Fråga: Vilka krav gäller för kontroll av bärande lyftorgan till hissar såsom bältesband, plastinklädda linor mm?

Svar: I de fall tillverkare eller installatör har beskrivit hur de lastbärande organen ska kontrolleras ex. genom viss mätutrustning, särskilda kassationskriterier mm för ex. kontroll av bältesband, plastinklädda stållinor mm. så ska kontrollen göras enligt tillverkarens instruktion eller med annan likvärdig metod. Tillverkarens produktansvar bygger på dess instruktion/metod. I vissa fall nämner även tillverkaren vilken utrustning som erfordras för genomförandet av kontrollen. Kan inte kontrollen genomföras enligt tillverkarens instruktion eller annan likvärdig metod är detta en brist med omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa (3:a).

Senast reviderad 20140507, 1 revidering.