2024.04.16

Swetics policy kring offentlig livsmedelskontroll

Swetic vill att utredningen En översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företagen (Dir. 2023:170), föreslår en ökad samverkan mellan ackrediterade kontrollorgan och kommunala kontrollmyndigheter för att tillsammans skapa en effektivare och mer harmoniserad livsmedelskontroll i Sverige. Detta white paper är delat med utredaren Magnus Oscarsson under ett möte i riksdagen i april 2023.