2022.03.23

Energideklarationen – ett lagkrav och en möjlighet till stora besparingar

Stigande energipriser och en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor, även i det enskilda hushållet, gör att energiexperter blir alltmer eftertraktade på marknaden. Att regelbundet upprätta energideklarationer är dessutom inte bara ett lagkrav utan en möjlighet till stora besparingar varje år.

Malin Nilsson arbetar som hållbarhetsansvarig och affärsområdeschef på företaget Systeminstallation. Hon är sen flera år tillbaka certifierad energiexpert av Swetics medlemsföretag Kiwa.

– För mig är det viktigt att energideklarationen inte bara blir en lapp i en trapp. Det är först när fastighetsägaren väljer att investera i några av förslagen som det ger nytta på riktigt. Kvalité på analysen är avgörande. Det brukar alltid finnas potential att hitta åtgärdsförslag som är minst 10% av energiförbrukningen, berättar energiexperten Malin Nilsson.

Radhus- och villaägare behöver normalt inte beställa en energideklaration om det inte är dags för försäljning. För övriga fastigheter ska i regel en energideklaration upprättas vart tionde år.

– Energideklarationer kommer bli alltmer värdefulla och vi ser redan nu hur sänkta energikostnader kan ge bättre lånevillkor. Det går från att vara mest ett lagkrav till en hållbarhetsfråga med stora ekonomiska möjligheter, säger Malin Nilsson.

Energiexpert kan på många sätt betraktas som ett framtidsyrke. Även om nybyggnationer idag har inbyggda lösningar för energieffektivisering är stora delar av svenskt fastighetsbestånd äldre och därmed i behov av lösningsorienterade inspektioner.

– Det här är ett yrke för den klurige med ett intresse för hållbarhetsfrågor. Som energiexpert har du möjlighet att göra skillnad och när solceller, billaddare och appstyrda hem blir vanligare behövs en representant som analyserar och ser helhetsbilden.

För att bli certifierad energiexpert krävs minst fem års arbetslivserfarenhet, en avslutad högskoleutbildning eller motsvarande teknisk bakgrund. Certifieringen kostar men certifikatet är därefter bundet till dig som person vilket gör att du blir en attraktiv spelare på marknaden.

– Jag känner en stor yrkesstolthet och rekommenderar fler att söka sig till energiområdet. Det här är ett yrke för dig som gillar problemlösning, hållbarhet och möjligheten att göra skillnad på riktigt, berättar Malin Nilsson.

Hela fastigheten analyseras

Första steget i en energideklaration är att begära in data och statistik. Mätare läses av och historiska värden dokumenteras. Därefter är det dags för ett platsbesök där lokaler och installationer noggrant inspekteras. Fastighetsenergin är avgörande för att fastigheten ska må bra. Värme, vatten, fastighet och komfortkyla ska i sin tur fungera i ett samspel för effektiv förbrukning och energianvändning.

Flera förhållandevis enkla åtgärder kan få stor effekt över tid

– Även utrymmen som inte används frekvent är viktiga. Kanske går det att sänka temperaturen i källaren och installera automatiserad belysning. Flera förhållandevis enkla åtgärder kan få stor effekt över tid. Att sänka innertemperaturen med en grad sparar i regel 5% av kostnaderna för värme exempelvis.

De tekniska innovationerna på området är många. Artificiell intelligens och uppkopplade system blir allt vanligare i moderna fastigheter. Ett värmesystem kan exempelvis i realtid ta in väderprognoser och därefter reglera temperaturen i huset.

– Klassisk styr- och reglerteknik är fortsatt vanligast. Många hus har idag datacentraler som kommunicerar med exempelvis ventilation, värme och komfortkyla för att sedan automatisk reglera energin efter behov. Ett konferensrum kan ha en koldioxidmätare som mäter luftkvaliteten, mätvärdet tolkas sen av datacentralen för att reglera ventilationen utifrån behov i stället för förinställningar. Utvecklingen de närmaste åren kommer sannolikt gå fort och vi kan förvänta oss många nya spännande lösningar på området, avslutar Malin Nilsson