Arbetsmiljö

TK arbetsmiljö är en samarbetsgrupp i Swetic där vi främjar god arbetsmiljö för kontrollverksamheten inom våra ackrediteringsområden TK Lyft, TK Tryck, TK Provning,
TK Personcertifiering och TK Systemcertifiering.

Genom samverkan med SWEDAC, Arbetsmiljöverket, MSB, Kemikalieinspektionen och andra organisationer tillvaratar vi de ackrediterade kontrollorganens intresse.

Vi verkar för samstämmighet mellan de olika kontrollorganen i tillämpningen av gällande regelverk, både inom ackrediterade standarder och för egna medarbetare.

Vi verkar för främjande av informationsspridning och utveckling av arbetsmiljöfrågor.

Aktiva företag inom Swetic TK Arbetsmiljö är:

  • DEKRA Industrial AB
  • Kiwa Sweden AB
  • RISE SMP AB
  • HS Certifiering
  • Intertek
  • Qvalify

Sammankallande för TK Arbetsmiljö är Stefan Brunnberg, Kiwa

stefan.brunnberg@kiwa.com