Provning

TK Provning arbetar med att utforma och harmonisera tolkningsregler som gäller direktiv, föreskrifter och regler från våra myndigheter. Målsättningen är att få en likvärdig bedömning oavsett var laboratoriet ligger samt krav som säkerställer att laboratorierna konkurrerar på samma villkor inom övriga EU-länder. TK Provning täcker in alla typer av provnings- och kalibreringsverksamhet som baseras på ISO/IEC 17025.

Produktprovning
Produktprovning kan användas för att styrka uppfyllelse av t.ex. LVD, EMC och R&TTE direktivet. Provningsrapporten ingår som en del i tillverkarens eller importörens tekniska fil.

Behöver du dokument så som leverantörsbedömningar  kontaktar du kansliet.

Aktiva företag inom Swetic TK Provning är:

 • AFRY
 • DEKRA Industrial AB
 • Element Materials
 • Kiwa Inspecta Sweden AB
 • LH Kvalitetskontroll AB
 • Materialkontroll AB
 • Materialröntgen i Göteborg AB
 • NDT Training Center
 • Nordic NDT AB
 • NSK AB
 • TRK Kontrolladministration AB
 • Wesdyne Sweden AB
 • Westinghouse Electric Germany GmbH

Sammankallande för TK Provning är Jens Nyberg, DEKRA jens.nyberg@dekra.com