2022.06.09

World Accreditation Day

Den 9 juni är det Världsackrediteringsdagen, World Accreditation Day. En dag som uppmärksammas runt om i världen. Årets tema är hållbarhet i ekonomisk tillväxt och miljö med fokus på hur ackreditering stöder flera av FN:s mål för hållbar utveckling 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Världsackrediteringsdagen firas globalt på initiativ från de två internationella organisationerna för ackreditering International Accreditation Forum (IAF) och International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) för att visa på ackrediteringens betydelse för kvalitet och säkerhet i vardagen världen över. Syftet är att uppmärksamma varför vi kan vara trygga när vi åker hiss, kör bil eller dricker vatten ur kranen.

Ackreditering baseras på ett stort internationellt regelverk som innebär att varor och tjänster regelbundet kontrolleras enligt internationella standarder för att både konsumenter och producenter ska vara trygga med att kvaliteten håller måttet. En ackreditering kan beskrivas som ett bemyndigande att utföra en viss uppgift. Så gott som alla industrialiserade länder har ett så kallat ackrediteringsorgan. I Sverige är det myndigheten Swedac, som efter granskning ackrediterar företag att utföra en viss samhällsuppgift, till exempel bilbesiktning eller analysera dricksvatten.

Många viktiga samhällsfunktioner är ackrediterade eller kontrolleras av certifierade företag som i sin tur är ackrediterade. Det är där Swetics medlemmar kommer in. Det är tack vare våra medlemsföretag som man kan vara trygg med att saker och ting fungerar som de ska i samhället. Våra medlemmar verkar inom områden som kontroll/certifiering av livsmedelskedjan, CE-märkning, kontroll och certifiering av miljö, säkerhet och kvalitet, besiktning av hissar och rulltrappor, kontroll och certifiering av medicinteknisk utrustning, samt certifiering av personer.

 Titta gärna på IAF och ILAC video om World Accreditation Day här


Några av FN:s mål för hållbar utveckling:

  • Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • Mål 7 – Hållbar energi för alla
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 14 – Hav och marina resurser
  • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald