2024.05.14

FOS 2010-04: Vertikal korgdörr

Fråga: När kan och får man installera vertikala korgdörrar?

Svar: Skjutdörrar med vertikal rörelse får endast användas vid varupersonhissar.

Senast reviderad 20170828, 1 revidering.