2024.05.14

FOS 2010-09: Krav på teleskoptruck som utrustas med arbetskorg

Fråga: Vad gäller om en teleskoptruck utrustas med arbetskorg?

Svar: Maskinen skall vara CE märkt som personlyftande anordning och uppfylla kraven i maskindirektivet och standarden för mobila arbetsplattformar.

Reviderad 20170828, version 1.