2024.06.03

AV har vid samrådsmöte förtydligat kraven avseende kontroll av kranbanan. Vad gäller?