2024.06.03

FOS 2010-14: Krav på beräkningskontroll av arbetskorg avsedd för personlyft

Fråga: Är det krav på beräkningskontroll av en arbetskorg avsedd för personlyft i kran och truck?

Svar: Ja. Vid personlyft med kran och truck skall första besiktning utföras. Utlåtande/typintyg över utförd beräkningskontroll från ackrediterat tredjepartsorgan uppfyller föreskriftens krav.

Antagen 20101130, version 0.