2024.05.14

FOS 2011-17: Hiss som inte uppfyller föreskriftens krav vid anmälningspliktiga ombyggnader

Fråga: Hur agerar kontrollföretagen vid revisionsbesiktning efter ombyggnad -modernisering enligt BFS 2011:12 kap. 2 § 1 då hissen inte uppfyller föreskriftens krav.

a) Då startbesked finns som redovisas före eller vid besiktning där det tydligt framgår att tillsynsmyndigheten godtagit avvikelsen

b) Då startbesked redovisas efter avslutad besiktning där kontrollföretaget i sitt intyg inte anser att hissen uppfyller föreskriftens krav och det av det i efterhand redovisade beskedet tydligt framgår att tillsynsmyndigheten godtagit avvikelsen.

c) Då tillsynsmyndigheten skriftligen medgivit avsteg från gällande föreskrift.

Svar: Hissen godkänns med notering:
”Hissen uppfyller ej föreskriftens krav avseende ……………. Avsteget från kravet godtas enligt tillsynsmyndighetens startbesked med Diarie nr:………..”

b) Hissen godkänns.
Nytt intyg utfärdas med notering: ”Hissen uppfyller ej föreskriftens krav avseende …………… Avsteget från kravet godtas enligt tillsynsmyndighetens startbesked med Diarie nr:…………… Detta medför att vi ändrar vårt beslut från revisionsbesiktningen som utfördes den……….”

c) Hissen godkänns med notering:
”Hissen uppfyller ej föreskriftens krav avseende….………. Avsteget från kravet godtas enligt tillsynsmyndigheten beslut med Diarie nr:……………”

Senast reviderad 20180417, 1 revidering.