2024.05.14

FOS 2013-21: Stoppsträcka vid fotocellskydd i korgöppning

Fråga: Vilken stoppsträcka kan maximalt tillåtas för hissen då den stoppas genom påverkan av fotocellskyddet i korgöppningen?

Svar: Stoppsträckan bör ej överstiga 0,3 m vid märkhastighet då hissen stoppas genom påverkan av fotocellanordningen. Kommentar: (Motsvarande krav på bromssträcka finns vid kontroll av skruvdrivna hissar i föreskriftens bilaga 4.) Man bör även beakta de maximala retardationskrafter som passagerarna utsätts för om fotocellanordningen aktiveras och hisskorgens förflyttning innan den stannar, kan ske utan fara för passagerarna. Detta innebär normalt att det är olämpligt att installera fotocellanordningar på hissar med märkhastigheter över 0,65 m/s, men detta kan gälla även för hissar med lägre märkhastighet.

Senast reviderad 20180417, 1 revidering.