2024.06.24

FOS 2013-22: Krav på nödstopp och dörröppningsknapp i hisskorgen efter korgdörrinstallation

Fråga: Skall nödstopp i korg borttagas och måste dörreverseringsknapp installeras i korgen då den efter ändring förses med korgdörr?

Svar: Ja stoppknappen skall borttagas. Hiss med korrgdörr avsedd för persontransport skall inte ha nödstopp i hisskorgen med undantag för hiss med dockningsmanöver. I hisskorg med automatiska dörrar skall, invid korgmanöverpanelen, dessutom finnas en tryckknapp med vilken stängningsrörelsen kan reverseras.

Senast reviderad 20130524, 2 revideringar.