2024.06.03

FOS 2013-23: Krav på installation i enlighet med tillhörande dokumentation

Fråga: Vilka krav skall ställas på att anordningen är installerad i enlighet med dess tillhörande dokumentation vid första besiktning och revisionsbesiktning enligt Boverkets föreskrift?

Svar: Anordningen skall installeras i enlighet med tillhörande dokumentation. Detta kontrolleras vid första- och revisionsbesiktning genom att installationskontroll utförs. Anordning som inte installerats i enlighet med tillhörande dokumentation anses ha en brist med beslut enligt BFS 2012:11.

Antagen 20130524, version 0.