2024.05.14

FOS 2017-29: Tillverkare vid ombyggnad

Fråga: Kan en tillverkare sätta upp en ny tillverkningsskylt med nya identitetsuppgifter efter en ombyggnad.

Svar: Nej. Tillverkare, tillverkningsnummer, tillverkningsår och övriga identitetsuppgifter skall inte ändras. Ombyggaren kan dock anslå tilläggsinformation. Om ombyggnaden är så omfattande att den motordrivna anordningen bedöms vara ny, skall den genomgå certifieringsprocedur och ce-märkas som ny motordriven anordning och först då blir det en ny identitet.

Antagen 20191010, 0 revideringar.