2024.05.14

FOS 2017-30: Kompetenskrav vid medverkan vid besiktning av hissar

Fråga: Vilka kompetenskrav ställs på den som biträder vid besiktning?

Svar: För hissar är det beskrivet i allmänt råd kap 4 1§ i BFS2011:12 med ändringar, att den som biträder vid besiktning ska ha erforderlig kompetens för uppgiften. ”Det företag eller den organisation som utför eller svarar för skötsel och underhåll bör kunna uppvisa följande: Att den som utför arbetet har dokumenterad kunskap om den aktuella anordningen och har informerats om gällande föreskrifter.”

Antagen 20191010, 0 revideringar.