2024.05.14

FOS 2019-31: Krav på stag vid montagebesiktning av bygghiss

Fråga: Behöver något stag vara monterat vid montagebesiktning av bygghiss som enligt montageplan skall höjas och stagas?

Svar: Ja. Enligt AFS 2003:6, 16 § skall hissen som monterats enligt montageplanen konstaterats erbjuda betryggande säkerhet. Minst ett stag och ett stannplan enligt montageplanen skall vara monterat för att kunna bedömas.

Antagen 20101010, version 0.