2024.05.14

Vilka krav ställs på hissar som har en funktion att hissen tas ur drift vid händelse av brand (SS-EN 81-73)