2024.05.14

När kan det göras avsteg från kraven på två vägs talkommunikation på stol-/trapphissar enligt EN 81-40 ohc plattformshissar utan schakt enligt Maskindirektivet?