2024.05.14

FOS 2014-26: Montagebesiktning av fasadhiss efter flyttning av hiss

Fråga: Är det krav på montagebesiktning av tidigare besiktigad fasadhiss som flyttas mellan olika banor på samma uppställningsplats? Ex. en byggnad eller uppställningsplats som har flera banor där hissen (korgen och dess maskineri) kan användas.

Svar: Enligt AFS 2003:6 behöver ej en fasadhiss montage besiktigas om det vid den första montagebesiktningen även innefattat alla de olika uppställningsalternativen för användning av hissen på samma uppställningsplats. 

Montagebesiktning innebär besiktning som utförs innan anordningen tas i bruk eller åter tas i bruk efter att i särtagen ha flyttats till ny uppställningsplats. 

I kontrollomfattningen vid den återkommande besiktningen ingår hiss och samtliga fasadskenor på uppställningsplatsen. 

Kraven i AFS 2006.6 skall följas avseende användning av lyftanordningar. Tillverkarens instruktioner avseende egenkontroll mm skall följas.

Antagen 20140506, version 0.