2024.05.14

FOS 2012-19: Skydd mot oönskad korgrörelse i hiss

Fråga: I vilka fall skall skydd mot oönskad korgrörelse med öppen dörr vid stannplanen enl. EN 81-1/2+A3 pkt. 9.11 resp. 9.13 installeras vid ombyggnad och ändring eller utbyte av viss del enl. BFS 2011:12 kap.2 §1?

Svar: 

1. Vid byte av maskineri eller drivsystem för elektriska hissar krävs kompletterande utrustning enl. EN 81-1 + A3 pkt 9.11. 

2. Vid byte av hydraulutrustning till hissar som saknar nedfartsspärr och i stället har rörbrottsventil med återkörningssystem krävs kompletterande utrustning enl. EN 81-2 + A3 pkt 9.13. 

3. Hydraulhissar med nedfartsspärr behöver inte kompletteras ytterligare. 

4. Vid utbyte av enbart apparatställ eller styrsystem (kontrollsystem enligt BFS definition) krävs ej ytterligare utrustning enl EN 81-1/2 + A3 pkt 9.11 och 9.13.

Antagen 20120329, 0 revideringar.