2024.05.14

FOS 2015-27: Krav på kranarm till lastmaskin eller truck

Fråga: Vilka krav gäller för tillverkaren av kranarmar som skall användas tillsammans med lastmaskin eller truck?

Svar: 

  • Kranarmen är enligt AFS 2008:3 definierad som utbytbar utrustning och skall CE märkas samt förses med en EG försäkran om överensstämmelse.
  • Bruksanvisning skall finnas som anger till vilka maskiner kranarmen får användas till och förutsättningarna för användningen, AFS 2008:3 pkt. 1.7.4.2 
  • Belastningstabell skall finnas för varje kombination av kranarm och maskin. 
  • Kranarmen skall återkommande besiktigas tillsammans med lastmaskin eller truck enligt AFS 2003:6 bilaga 1 rad 8.

Antagen 20150630, version 0.