2024.05.14

FOS 2015-28: Flyttning av rulltrappa, port trapphiss eller plattformshiss

Fråga: Vilka krav gäller vid flyttning av rulltrappa, port, trapphiss eller plattformshiss?

Svar:

Vid flyttning av begagnad rulltrappa, port, plattformshiss eller trapphiss till en ny installationsplats betraktas den som en ny anordning på den nya uppställningsplatsen och skall genomgå första besiktning. Skall dock ej CE märkas på nytt såvida inte omfattande ändringar görs. 

Kraven i AFS 2008:3 skall uppfyllas.

Vid ändring av rulltrappa, port, plattformshiss eller trapphiss skall även kraven i BFS 2011:12 uppfyllas. Den ändrade eller utbytta delen skall uppfylla kraven i gällande föreskrift

Antagen 20150604, 0 revideringar.