2024.05.14

FOS 2021-03: Passage genom maskinrum till rum med andra installationer

Fråga: Får man passera genom maskinrum till rum med andra installationer?

Svar: Ett hissmaskinrum får endast innehålla utrustning som tillhör hissen och maskinrummet inte får användas för passage av obehöriga till andra rum eller utrymmen. Vid ändring av förutsättningar i befintliga hissmaskinrum ska det göras en bedömning i varje enskilt fall, ändringar ska ge tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa.

Antagen 20210413, 0 revideringar.