2022.04.20

Långtgående samarbete ger mervärde än

— Swetic har en stående punkt under våra arbetsmöten och uppdaterar oss på det senaste från besiktningsorganen. Därtill kan medlemmarna ställa frågor direkt till besiktningsmännen kring tolkningar och tekniska frågor som dykt upp under exempelvis hissbesiktningar. Det ger inte bara ett mervärde för våra medlemmar utan bidrar även till ökad samsyn mellan branscherna, säger Anne Geitmann, generalsekreterare för Hissförbundet.

 Förra året tog Hissförbundet fram en rapport kring säkerhetsrisker i hissar, efter att sedan länge drivit frågan om ökad säkerhet i det svenska hissbeståndet gentemot myndigheter, bland annat tillsammans med Swetic.

— Vår samsyn kring säkerhetsfrågor är viktig för båda branscherna. Vi synkar våra remissvar och dialoger gentemot myndigheter och beslutfattare för att visa på en samlad och enad bransch, säger Anne Geitmann.

— Förutom ökad förståelse för varandras arbete och en god relation mellan branscherna bidrar samverkan till att Swetics medlemmar har ett öra mot marken och snabbt kan fånga upp aktualiteter som kan komma att påverka deras verksamhet. Det är viktigt och en samverkansdialog vi gärna har med flera branscher, avslutar Hanna Eriksson Lagerberg, branschansvarig för Swetic.