Författare: Swetic old webb

2024.03.26

Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade. — Att arbeta i slutna utrymmen är förknippat med betydande risker, från farliga gaser till risker för instängdhet och begravningsolyckor, säger Stefan Brunnberg, sammankallande för Swetics […]

Läs mer om Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen
2023.12.08

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande verksamhetsår: Kommunikation – Verka för att öka kännedom om branschen Påverkansarbete – Fortsätta driva specifika frågor som påverkar branschen och medlemmarna Kompetensförsörjning – Bidra till att attrahera talanger till branschen Dialog med samverkansaktörer – Samarbete […]

Läs mer om Nytt fokus satt för 2024
2023.10.06

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av direktivet i svensk lagstiftning av yttersta vikt för svenska företags fortsatta konkurrenskraft. En central del av direktiv är kravet på oberoende granskning och verifiering av hållbarhetsredovisningar. Swetic riktar dock kritik mot utredningens förslag att inte öppna […]

Läs mer om Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet
2022.12.15

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många bra konkreta förslag för att stärka samarbetet. Swetic verksamhetsplan för 2023 är bland annat utformad med förslag som kom fram i samband med workshopen. Nedan är några av de aktiviteter som ska genomföras 2023: Omvärldsbevakning […]

Läs mer om Ökat samarbete inom Swetic