Om föreningen

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering.

Hos oss hittar du de ledande företagen i branschen! SWETICs medlemsföretag erbjuder expertis inom områden som mekanik, tryckkärl, maskiner, hissar, fordon, ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedel och informationssäkerhet samt certifiering av personer som är miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare.

Vår verksamhet leds av en styrelse (vilken utses av årsmötet) och av föreningens Tekniska kommittéer. Utöver de tekniska kommittéerna har vi en fristående sektion, Sektion Fordonsbesiktning, för företag ackrediterade inom fordonsbesiktning.

De tekniska kommittéerna och sektionen bereder remisser, utbildar och kalibrerar medlemsföretagens tillämpning av standarder och förordningar samt arbetar med projekt som berör respektive kompetensområde. De tekniska kommittéerna är:
• Provning
• Tryck (inkl. Cistern, Plast och Kyla)
• Lyft
• Personcertifiering
• Systemcertifiering (Livsmedel)